verschillen in de dekkingen voor drijvende woningen en woonboten

De meest uitgebreide dekking All-in staat bovenaan deze pagina. Deze dekking heeft de polis van de woonbootverzekeraar de verzekeraar is Nationale Nederlanden.

All-risk ( All-in ) verzekering

De All-risk verzekering is de meest uitgebreide verzekering. Alle van buiten komend onheil dat beschadiging veroorzaakt en plotseling en onverwacht is wordt gedekt.

Extra uitgebreide Gevarenverzekering (UGV+)

met  dekking tegen: De extra Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV+) biedt dekking tegen schade als gevolg van de volgende risico's: brand, ontploffing, blikseminslag, stormschade ( bij windkracht 7 of meer ) schroei-, zeng- en smeltschade waterschade dat via de begane grond is binnengestroomd hak- en breekwerk om een defecte waterleiding op te sporen

Uitgebreide Gevaren Verzekering ( UGV )

De uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV), dekt:  brand, ontploffing, blikseminslag en stormschade: er is sprake van storm, bij een windkracht van 7 of meer. diefstal en vandalisme waterschade door lekkag.

Brandverzekering

Een brandverzekering dekt je woonhuis tegen de volgende risico's; brand ontploffing blikseminslag

Uitsluitingen drijvende woning of woonbootverzekering

De meest voorkomende uitsluitingen bij de woonbootverzekeringen zijn: opzet of grove roekeloosheid; terrorisme; molest, atoomkernreacties, aardbeving, overstromingen en vulkanische uitbarstingen; eigen gebrek (ouder dan 25 jaar) of bederf; neerslag binnengedrongen door openstaande ramen en deuren; schade ten gevolge van achterstallig onderhoud, slijtage en constructiefouten; schade aan door de huurder aangebrachte zaken;

Demo 1

Contact informatie

 Woonbootverzekeraar
 Postbus 5
 9000AA Grou
0566-622806
info(at)woonbootverzekeraar.nl