Privacy beleid woonbootverzekeraar

Privacybeleid Woonbootverzekeraar

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën ) verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij verzekeringsovereenkomsten en voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën) van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening aan u mogelijk te maken. Correct omgaan met bijzondere gegevens Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan bij sommige overeenkomsten worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijk verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijk gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. U Kunt dit per email kenbaar maken aan woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën ). Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs te sturen naar het hiervoor genoemde adres.

Cookies
Wij maken op onze internetsite gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt opgeslagen. Nieuwe ontwikkelingen De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat re raadplegen indien u onze site bezoekt.

Demo 1

Contact informatie

 Woonbootverzekeraar

 Postbus 5

 9000AA Grou

0566-622806

info(at)woonbootverzekeraar.nl