FAQ Ik heb de volgende vraag


Wie is de verzekeraar van Woonbootverzekeraar.nl?
De verzekeraar (risicodrager) waar wij de drijvende woningen verzekeren is Nationale Nederlanden. Uw drijvende woning is verzekerd bij een van de grootste verzekeraars van Nederland. De consumentenbond beoordeelde de dekking met een 8,5 De partij die deze verzekering administreert is Intrasurance

Ben ik meteen verzekerd als ik de verzekering aanvraag?
Ja uw drijvende woning wordt in voorlopige dekking genomen. Met een voorlopige dekking is uw drijvende woning tijdelijk verzekerd tot dat de verzekeraar de aanvraag heeft geaccepteerd. De verzekeraar kan de voorlopige dekking weer intrekken als bijvoorbeeld blijkt dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt.

Wat is er meer verzekerd dan mijn drijvende woning of woonboot?

Meerpalen, loopbruggen, steigers en schuurtjes zijn meeverzekerd

Als ik aangevaren wordt en zink ben ik dan verzekerd?
Zinken en aanvaringen zijn ook gedekt.

Wat betekend de All Risk dekking voor mijn woonboot verzekering?
U heeft een alle van buiten komende onheilen dekking. Deze dekking biedt u ook nog dekking voor schade ontstaan door brand en ontploffingsschade, ontstaan uit een oorzaak in de drijvende woning zelf, Dit wordt ook gewoon vergoed.

Kan ik de inboedel van mijn drijvende woning of woonboot ook bij de woonbootverzekeraar verzekeren?
U kunt uw inboedel tegen dezelfde All Risk dekking verzekeren al dan niet met een eigen risico.

Is het slepen van mijn drijvende woning of woonboot ook gedekt?
Het slepen naar een andere ligplaats, dok of het verblijf daar is gedekt. Hier hoeft u geen extra premie voor te betalen.

Wat als mijn drijvende woning of woonboot los raakt en schade veroorzaak?
Als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die door uw drijvende woning of met uw drijvende woning is veroorzaakt dan heeft u een dekking voor wettelijke aansprakelijkheid tot 1.000.000 euro.

Ga ik ook meer premie betalen als ik een schade heb geclaimd?
Wij hebben geen no claim opbouw, u blijft dezelfde lage premie betalen voor uw woonbootverzekering.

Wat krijg ik uitgekeerd bij een totaalverlies?
Als een drijvende woning of woonboot door een schade volledig verloren gaat en u besluit de drijvende woning of woonboot te herbouwen. Dan krijgt u de kosten volledig vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag.

Wie of wat is Intrasurance?
Intrasurance is een assuradeur met de bevoegdheid van Nationale Nederlanden  producten onder eigen naam te mogen verkopen. 
Voor Midden Friesland Assurantien www.mfa.nu  heeft Intrasurance het drijvende woning product ontwikkeld.

Wat kan ik doen als de online module mijn aanvraag niet accepteerd?
U kunt contact met ons opnemen zodat we u wellicht een ander voorstel kunnen gaan doen. We werken met meerder verzekeraars samen die ook beschikken over prima verzekeringen voor uw drijvende woning.

 

 

Demo 1

Contact informatie

 Woonbootverzekeraar

 Postbus 5

 9000AA Grou

0566-622806

info(at)woonbootverzekeraar.nl