Wat keert de verzekeraar uit bij een totaalverlies?

Bij schade aan de drijvende woning of woonboot heeft de verzekerde recht op herstelkosten tot aan de verzekerde som, mits hij binnen een jaar na het evenement de woonboot herstelt.

Bij herstel van de drijvende woning of woonboot is de verzekeraar Nationale Nederlanden gerechtigd om 50% van de schade als voorschot uit te keren en de resterende 50% na afronding van het herstel. Verzekeraar vergoedt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Herstelt de klant niet (of niet binnen het jaar) dan krijgt hij vervangingswaarde minus de opbrengst van de restanten.

De Term "vervangingswaarde"is in deze polisvoorwaarden substituut voor "herbouwwaarde". Daarnaast kent de drijvende woningverzekering geen onderverzekering omdat er sprake is van Premie risque.

Herbouwwaarde en herstelkosten is (als er geen Total loss kan spelen) alleen aanvaardbaar Als er ook herbouwd resp. gerepareerd wordt. Vandaar de herstelplicht (die staat ook in de vastgoedverzekeringen). 

In duidelijke taal:

als de drijvende woning door een schade volledig verloren gaat en u besluit om de drijvende woning of woonboot te herbouwen dan krijgt u de kosten die u maakt volledig vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag.

Demo 1

Contact informatie

 Woonbootverzekeraar
 Postbus 5
 9000AA Grou
0566-622806
info(at)woonbootverzekeraar.nl