Eigen gebrek is een minderwaardige eigenschap van het materiaal, die het materiaal niet behoort te bezitten. Een eigen gebrek schade is een schade die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak.  Er is wel dekking voor de gevolgschade van dat eigen gebrek.

Voorbeeld: Een broodrooster brandt door. Doorbranden ontstaat door een slechte eigenschap van het broodrooster zelf: hier ligt (meestal) geen van buiten komend onheil aan ten oorzaak. Als gevolg van het doorbranden van het broodrooster ontstaat een keukenbrand. De keuken wordt als totaal verloren beschouwd. De schade aan het broodrooster is niet gedekt. De gevolgschade (de hele keuken) is wel gedekt.

Bij de woonbootverzekeraar heeft u een eigen gebrek dekking tot "leeftijd" 25 jaar van uw drijvende woning.

Demo 1

Contact informatie

 Woonbootverzekeraar
 Postbus 5
 9000AA Grou
0566-622806
info(at)woonbootverzekeraar.nl